Αλέξης Μπακόπουλος

Περιοδοντολόγος - Εμφυτευματολόγος

Ειδικευμένος στο University of Minnesota, ΗΠΑ
Διπλωματούχος του American Board of Periodontology

Αγίας Σοφίας 32
Θεσσαλονίκη 546 22
+30.2310.262.474
[email protected]

Συνδυασμός περιοδοντολογίας και επανορθωτικής οδοντιατρικής


Συνδυασμένη θεραπεία για τη διόρθωση του χαμόγελου. Κενά μεταξύ των δοντιών

Εικόνα μετά από συνδυασμό ουλοπλαστικής και επανορθωτικής οδοντιατρικής (όψεις πορσελάνης)

Σε κάποιες περιπτώσεις για να βελτιώσουμε το χαμόγελο απαιτείται συνδυασμένη εργασία, προκειμένου πρώτα να εξασφαλιστεί η υγεία και η σωστή θέση των ούλων, και εν συνεχεία να βελτιωθεί η εικόνα των δοντιών με προσθετική οδοντιατρική. Ο περιοδοντολόγος θα αλλάξει τη μορφή των ούλων προκειμένου να υπάρξει αρμονία με τις προσθετικές αποκαταστάσεις που θα ακολουθήσουν, στεφάνες (κορώνες) ή και όψεις πορσελάνης. Εφόσον γίνει σωστή επιλογή τεχνικών και υλικών από τον περιοδοντολόγο και τον οδοντίατρο που θα τοποθετήσει τις προσθετικές εργασίες, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι θεαματικά και ένα χαμόγελο να μεταμορφωθεί προς το καλύτερο.

Aρχική εικόνα με υπερβολική έκθεση ούλων στο χαμόγελο και κακή θέση και όψη των δοντιών

Ουλοπλαστική και διευθέτηση της θέσης των ούλων

Ολοκλήρωση της θεραπείας με την τοποθέτηση όψεων πορσελάνης


2016 © Αλέξης Μπακόπουλος | Περιοδοντολόγος - Εμφυτευματολόγος. Powered by Ministry of Web.